Mobilní aplikace pro malá města

Mobilní aplikace pro malá města- je navržená pro operační systém Android. Po zvolení parkoviště a zadání poznávací značky obdrží policista v reálném čase informaci, zda je parkovné zaplaceno. Potom co zkontroluje parkoviště, jsou poznávací značky všech aut, za něž nebylo zaplacené parkovné, spolu s datem, časovou značkou a informací o místu přestupku poslány do back-office smart4city pro další zpracování.
Jedná se o jednoduché, levné, uživatelsky přátelské řešení.