SMART CITY

Smart city je v současné době jedním z nejcitovanějších termínů spojených s rozvojem městských aglomerací. Ohromný rozvoj technologie umožňuje zcela novým způsobem řešit problémy měst tak, aby město bylo co nejpříjemnějším místem pro residenty i návštěvníky města.

Doprava a parkování je asi nejdůležitější částí všech projektů Smart city, přímo ovlivňuje spokojenost všech řidičů pohybujících se ve městě. Zahraniční zkušenosti ukazují, že zavedením Smart parking systému se nejen zvýší využití stávajících parkovacích míst, ale zvýší se i výběr parkovného o 80 až 120%. Může proto dobře provedený Smart parking systém nejen zvýšit spokojenost residentů i návštěvníků města, ale může být pro město i velmi dobrou investicí. Náš „on street „ parkovací systém je moderním řešením s jasnými přínosy.

S ohledem na výrazný růst počtu osobních automobilů je pro každé město nutností řešit problém parkování v klidu. Jedná se hlavně o spokojenost residentů, kteří by měli mít možnost mít garantované parkovací místo v rozumné vzdálenosti od místa bydliště. Také v této oblasti máme profesionální řešení využívající nejnovější technologie, které můžeme městům nabídnout.

Města musí často řešit i parkování nákladních automobilů. Naše technologie umožňují monitorovat stav obsazenosti parkoviště nákladních automobilů v reálném čase a tyto informace poskytovat formou informačních tabulí nebo na webovém prohlížeči.

Máme i odzkoušené a praxí ověřené technologie pro „chytré autobusové zastávky“, sensory pro měření kvality ovzduší ve městě, kamerové systémy pro hlídání správného parkování a monitorování provozu a kamerové systémy s rozpoznáváním poznávací značky automobilů.

Každé opatření, pokud má být účinné, je nutné kontrolovat. Nabízíme pro oblast dopravy certifikovaný systém pro okamžité měření rychlosti, úsekové měření rychlosti a váhy pro průběžné (v pohybu) vážení nákladních vozidel.

Pro zvýšení bezpečnost návštěvníků města a prevenci kriminality nabízíme „City SOS hlásky“. Technologie ověřená na tisícovce instalací na dálnicích by měla zvýšit bezpečnost residentů a návštěvníků města.

REALIZOVANÉ PROJEKTY

PARTNEŘI