SMART CITY

Smart city je v současné době jedním z nejcitovanějších termínů spojených s rozvojem městských aglomerací. Ohromný rozvoj technologie umožňuje zcela novým způsobem řešit problémy měst tak, aby město bylo co nejpříjemnějším místem pro residenty i návštěvníky města.

Doprava a parkování je asi nejdůležištější částí všech projektů Smart city, přímo ovlivňuje spokojenost všech řidičů pohybujících se ve městě. Zahraniční zkušenosti ukazují, že zavedením Smart parking systému se zvýší výběr parkovného až o 80 až 120%. Může proto dobře provedený Smart parking systém nejen zvýšit spokojenost residentů i návštěvníků města, ale může být pro město i velmi dobrou investicí.

Náš chytrý parkovací systém smart4city má pro města dále uvedené přínosy.

POHODLNÉ ZAPLACENÍ PARKOVNÉHO

PŘÍNOSY NAŠEHO PARKOVACÍHO SYSTÉMU SMART4CITY

EKONOMICKÝ PŘÍNOS PRO MĚSTO

EKOLOGIE

CENNÉ INFORMACE PRO VEDENÍ MĚSTA

REALIZOVANÉ PROJEKTY

PARTNEŘI