Stanice pro monitoring kvality ovzduší

Města se v dnešní době mohou setkávat se zhoršenou kvalitou ovzduší. Bez analýzy však nemohou podniknout potřebné kroky. V rámci našeho vývojového oddělení jsme se proto zaměřili na produkt, který by městům v tomto ohledu dokázal pomoci.

Naše stanice pro monitoring kvality ovzduší je vybavena senzory, které měří:

  • - Teplotu
  • - Relativní vlhkost vzduchu
  • - Atmosférický tlak
  • - Směr a rychlost větru
  • - Hluk
  • - Obsah prachových částic v ovzduší
  • - Kvalitu ovzduší

Naměřené údaje jsou poté zobrazovány ve formě okamžitých hodnot nebo grafů.