LIDAR

Jako snímač slouží LEDDAR kanadské firmy LeddarTech. Jedná se o 2D sensor, který snímá odražený laserový paprsek 16 snímači. Je možné definovat různé oblasti Lidarem pokrytého prostoru a tím zajistit správnou funkci počítání i složitých kombinacích vjezdových a výjezdových prostorů parkovišť. Umožňuje počítání osobních i nákladních aut. Z fyzikálního principu pracuje správně za každého počasí. Cenově dražší řešení, náročnější na instalaci a naprogramování. Komunikaci s parkovacím systémem je zajištěna GSM modemem.