Back office software rezidentní parkování

Softwarový modul EPO (Evidence parkovacích oprávnění) spolehlivě řeší oblast regulace dlouhodobého stání vozidel pro rezidenty a abonenty. Rezident – fyzická osoba, která má v zóně trvalý pobyt nebo je tamtéž vlastníkem nemovitosti. Abonent – právnická nebo fyzická osoba, která provozuje vozidlo za účelem podnikání a má v zóně sídlo nebo provozovnu. SW EPO umožnuje parametrizovat, spravovat a efektivně nastavovat pravidla regulace v jednotlivých oblastech – zónách. Obdobně EPO umožnuje nastavování a správu rolí uživatelů (administrátor, audit, vedoucí, uživatel,…). Pro rychlejší a spolehlivější zadávání a ověřování informací využívá EPO napojení na ISZR (Informační systém základních registrů). Technologicky se jedná o řešení typu klient – server, klientem je webový prohlížeč, přes který se zabezpečeným komunikačním kanálem přistupuje k aplikačnímu a databázovému serveru EPO.