Parkování on street

Systém poskytuje on line informace o obsazenosti parkovacích míst. Pracuje s magnetickými sensory obsazenosti každého parkovacího místa. Parkoviště umožňující počítání aut na vjezdu a výjezdu jsou z ekonomických důvodů řešena pomocí snímačů na vjedu a výjezdu. Nabízíme řadu snímačů – indukční smyčky, kamery, radary a lidar, v závislosti na konkrétních podmínkách. Informace o obsazenosti jsou zpracovávány v Back Office software. Informace o obsazenosti parkovacích míst jsou předávány na informační tabule a zobrazovány vizualizačním softwarem na www.smart4city.cz. Tento software poskytuje také statistiky. Do Back Office sw jsou také přenášená data z parkovacích automatů. Do systému je začleněna i možnost platby mobilní platební aplikací. Kontrola zaplaceného parkovného se provádí jednoduchou mobilní aplikací, mobilní aplikací s rozpoznáváním PZ nebo kamerovým mobilním systémem umístěným na osobním automobilu.

POHODLNÉ ZAPLACENÍ PARKOVNÉHO

PŘÍNOSY NAŠEHO PARKOVACÍHO SYSTÉMU SMART4CITY

EKONOMICKÝ PŘÍNOS PRO MĚSTO

EKOLOGIE

CENNÉ INFORMACE PRO VEDENÍ MĚSTA