Rezidentní parkování

Schéma, kde je povoleno parkování pro uživatele, kteří mají rezidentní oprávnění. Vytvoření tohoto schématu, vydávání rezidentních oprávnění, jejich správa včetně kontroly oprávněnosti rezidentů a abonentů je předmětem dodávky našeho systému rezidentního parkování. Systém pracuje s poznávací značkou automobilu. Do systému je začleněna i možnost platby mobilní platební aplikací. Kontrola zaplaceného parkovného se provádí jednoduchou mobilní aplikací, mobilní aplikací s rozpoznáváním PZ nebo kamerovým mobilním systémem umístěným na osobním automobilu.

JEDNODUCHÉ VYTVÁŘENÍ A SPRÁVA REZIDENTNÍCH OPRÁVNĚNÍ

BEZPEČNOST DAT

EFEKTIVNÍ KONTROLA POLICIÍ

EKOLOGIE