Měření úsekové rychlosti

Systém měření úsekové rychlosti je primárně určen k unifikaci dopravního proudu. To vede ke zvýšení plynulosti dopravy, snížení hladiny hluku od projíždějících vozidel a eliminaci vzniku náhodných kolon v oblasti. Oproti systému měření okamžité rychlosti provádí systém měření průměrné rychlosti průjezdu celým definovaným úsekem.
Systém může být dodán v provedení napájení jak z trvalého rozvodu elektrické energie, tak s rozšiřujícími bateriemi pro připojení k rozvodu spínané elektrické energie, např. pro veřejné osvětlení.