Měření okamžité rychlosti

Systém měření okamžité rychlosti je určen k dodržování snížené rychlosti v místech se zvýšeným rizikem střetu vozidla s chodcem nebo cyklistou, např. u školek, škol, přechodů, křížení komunikace s cyklostezkou apod.
K měření rychlosti dochází v konkrétním řezu komunikace, je tady žádoucí umístění zařízení bezprostředně před rizikovými místy. Systém může být rozšířen i o možnost sběru dopravních dat a lze jej následně využít i např. jako sčítač dopravy.
Systém může být dodán v provedení napájení jak z trvalého rozvodu elektrické energie, tak s rozšiřujícími bateriemi pro připojení k rozvodu spínané elektrické energie, např. pro veřejné osvětlení.