Mobilní aplikace založená na rozpoznávání poznávací značky auta

Mobilní aplikace založená na rozpoznávání poznávací značky auta. Pracuje s mobilními telefony s operačním systémem Android. Použití této aplikace pro kontrolu parkování je extrémně jednoduché, rychlé a přesné díky software pro rozpoznávání poznávací značky implementovaném přímo v telefonu. Policista si nahraje aplikaci, přihlásí se do systému a zvolí parkoviště. Poté zaměří kameru svého telefonu na parkující auto a aplikace přečte poznávací značku a na back – office smart4city ověří, zda má zaplaceno za parkování nebo platnou autorizaci. Pokud není zaplaceno nebo platná autorizace, je informace o tomto vozidlu odeslána na back-office smart4city pro další zpracování.