Magnetické snímače obsazenosti

PARKOVACÍ SENZORY

Každé parkovací místo je osazeno sensorem, který odesílá bezdrátově informaci o tom, zda je parkovací místo obsazeno. Senzor je napájen baterií, která zajistí provoz senzoru po dobu min. 10 let.

Informace o stavu parkovacího místa jsou odeslány přes Repeatery na Gateway a odtud do centrální databáze. Repeatry jsou napájeny baterií, která zajišťuje desetiletý provoz Repeatru.

Senzor obsazenosti parkovacího místa lze instalovat jednoduše do vyvrtaného otvoru v parkovací ploše. Má velký teplotní rozsah činnost a odolnost proti vodě a sněhu. Parkoviště osazené senzory je možné čistit strojem i odstraňovat sníh sněžným pluhem.

Sensor vedle informace o obsazenosti parkovacího místa odesílá data o stavu baterie a informaci o případné závadě. Data ze sensorů jsou posílána do databáze parkovacího systému.

VYSOKÁ PROVOZUSCHOPNOST

VYSOKÁ SPOLEHLIVOST ROZPOZNÁNÍ