Bezpečnost a prevence kriminality

Pro prevenci kriminality a zvýšení bezpečnosti rezidentů i návštěvníků města dodáváme City SOS hlásky. Jedná se o telefonní terminál umožňující spojení s operátorem městské policie, zahrnující v sobě i kamerový dohled. Je vybavena, po uvolnění operátorem, hasicími přístroji, lékárničkou a defibrilátorem a může být vybavena akustickým majákem pro nevidomé. Komunikace přes LTE modem nebo optickou datovou síť.

HLASOVÁ A OBRAZOVÁ KOMUNIKACE

VYBAVENÉ PRO POUŽITÍ NEVIDOMÝMI OBČANY

VYBAVENÍ PRO PRVNÍ POMOC

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI