Indukční smyčky

Dnes již klasická technologie snímání projíždějících aut, které se umísťují na vjezd a výjezd z parkoviště. Počítáním aut vjíždějících na parkoviště a vyjíždějících z parkoviště lze levně a poměrně spolehlivě zjišťovat stav obsazenosti parkoviště. Výhodou indukčních smyček je vysoká spolehlivost rozpoznání projíždějících aut, osobních i nákladních a správná funkce za každého počasí. Nevýhodu je nutnost porušení povrchu vozovky při instalaci indukčních smyček. Zajišťujeme dodávku, instalaci a integraci indukčních smyček do parkovacího systému.