Back office software parkovacího systému

Po parkování on street je dodáván back office software, která zajišťuje komunikaci s parkovacími sensory, informačními tabulemi, parkovacími automaty a vizualizačním software. Přes webový prohlížeč může uživatel podle svého oprávnění získávat informace o obsazenosti parkovacích míst v grafické podobě, má přístup k bohatým statistikám a technologickým informacím. Vizualizace a statistiky jsou řešeny průmyslovým vizualizačním softwarem myScada.


Přístup přes webový prohlížeč


Příklad vizualizace parkoviště


Příklad statistiky