Inteligentní autobusové označníky v Mladé Boleslavi

Město Mladá Boleslav se opět stane o něco chytřejším a přívětivějším. Tentokrát hlavně pro cestující, kteří využívají městskou hromadnou dopravu. Na čtyřech frekventovaných autobusových zastávkách jsme instalovali inteligentní autobusové označníky.

Bezesporu největší výhoda těchto inteligentních autobusových označníků je, že poskytují aktuální a přesné informace o odjezdech a případných zpožděních místních linek MHD a cestujícím tak výrazně usnadňují život. Tento typ označníku, který jsme vyvinuly na míru pro město Mladá Boleslav, plní ještě další funkce. Jednou z nich je i funkce bezpečnosti a prevence kriminality. Označník je vybaven dvěma přehledovými kamerami a SOS modulem, ze kterého si člověk v případě, že nastane nějaká krizová situace, může zavolat a naváže tak okamžité spojení s dispečerem, který mu dokáže v dané situaci vzdáleně pomoci. Pokud to situace vyžaduje, dispečer dokáže vzdáleně otevřít spodní box označníku, ve kterém jsou uloženy lékárničky pro první pomoc a dva hasicí přístroje.

Autobusové označníky v Mladé Boleslavi fungují také jako přípojné body pro veřejnou WiFi síť a dokonce si u nich jednoduše pomocí USB lze během čekání na autobus dobít mobilní telefon.

Věříme, že tyto nové inteligentní autobusové označníky přinesou cestujícím v Mladé Boleslavi další komfort.

autobusová zastávka Mladá Boleslavautobusová zastávka Mladá Boleslav