Dvacet minut a dost! Pražskou ulici v Kolíně nově monitoruje kamerový systém

Pražská ulice v Kolíně, v úseku od pekařství Hankovec až po křižovatku s ulicí Na Hradbách, umožňuje všem řidičům bezplatně zaparkovat vozidlo po dobu 20 minut. Bohužel, velké množství řidičů tento omezený čas nerespektuje, automobil zde odstaví i na několik hodin a ulice je tak stále přeplněná. S nově nainstalovaným kamerovým systémem však přichází změna!

V Pražské ulici byly nově instalovány celkem tři kamery, které vyhodnocují, jak dlouho zde jednotlivá auta stojí. Kamery disponují softwarem, který je schopný detekovat a rozpoznat registrační značku vozidla, vyhodnotit čas strávený v dané lokalitě a data poté předávat městské policii. Ta má tak konečně v rukou nástroj, kterým může ověřit, jak řidiči respektují daná pravidla. To až do této doby nebylo proveditelné. Projekt byl realizován společně s kolínskou firmou SPEL, a.s., která již ve městě instalovala několik chytrých řešení.

Cílem celého projektu není rozdat co největší množství pokut, ale zpřístupnit tuto lokalitu všem řidičům, kteří potřebují v centru Kolína zastavit jen na krátkou chvíli. Město Kolín tak nabízí možnost bezplatného parkování v samém srdci Kolína, ale to s sebou přináší nějaká pravidla.

Nová technologie v Pražské ulici s sebou tedy bezesporu přináší určité výhody, ale je třeba, aby řidiči začali dodržovat jasně stanovená pravidla. Od 1. 1. 2022 začne městská policie systém naplno využívat.

Pražská ulicePražská ulice