Odpočívka Studený jako vzor pro další realizace

Do nedávna ještě nevýznamná a drobná odpočívka, nyní vzor pro budoucí realizace. Řeč je o odpočívce Studený na 70,1 km dálnice D1 ve směru na Brno, která prochází výraznou rekonstrukcí. Brzy tak řidiči osobních, ale i nákladních automobilů budou moci zastavit na moderně vybaveném místě a oddechnout si od řízení.

Mimo základního vybavení v podobě nových laviček, stolků, toalet nebo nápojových automatů se na této odpočívce investuje také do technologií digitalizace. Společnost SPEL, a.s. zde instalovala celkem 30 senzorů pro monitoring parkovacích míst na celkem 15 stáních vyhrazených pro nákladní automobily. „Vzhledem k tomu, že bude aktuální informace o obsazenosti odpočívky zobrazena předem na jednotlivých informačních cedulích, věříme, že to pomůže řidičům nákladních automobilů k efektivnějšímu plánování trasy a pravidelných zastávek,“ uvedl Miroslav Kolda, výrobně-technický ředitel divize Engineering. Kromě těchto zařízení pro sledování obsazenosti byl v místě instalován také dohledový systém v podobě pevné a otočné kamery. Dohledový systém je pak přímo napojen na dálniční informační systém a dispečeři tak mají dokonalý přehled o tom, co se v dané lokalitě děje.

Cíl podobných investic je zřejmý. Monitoring a digitalizace odpočívek má vést ke zvýšení bezpečnosti na dálnicích, zlepšení podmínek pro dodržování povinných přestávek a samozřejmě také ke sběru dat o dané lokalitě a následnému zlepšení celkové dopravní situace.

odpočívka Studený