Konec zneužívání parkovacích stání s časovým omezením

Velmi běžnou praxí, zejména v centru měst, je zneužívání parkovacích stání s časovým omezením, kdy řidiči nechávají svoje vozidlo stát déle, než je dovoleno. Vyhrazená stání se čtvrthodinovým či půlhodinovým limitem jsou tak běžně obsazena celý den. Není tak splněn jejich základní účel a veřejnost či podnikatelé si poté stěžují, že nemohou místo využít pro vykládku zboží atd.

Přicházíme s  novým řešením, které by tento problém mohlo výrazně omezit. V ulici Palackého, v městské části Praha 1, jsme do vozovky instalovali magnetické senzory, které zaznamenají, že na daném místě zaparkovalo auto. V tu stejnou chvíli se na displeji, který je umístěn na sloupu u daného parkovacího místa, začne zobrazovat časový údaj, který ukazuje, kolik minut auto na vyhrazeném stání parkuje. V momentě, kdy není nic porušeno, se postupně načítá čas celkové doby stání a číslice svítí zeleně. Jakmile zde vozidlo tráví delší dobu, než je povoleno, začnou číslice svítit červeně, popřípadě vedle časového údaje začne blikat červená dioda – v závislosti na použitém displeji.

Řidiči jsou tak nuceni dodržovat předepsaná pravidla a nemohou se již vymlouvat na to, „že přijeli teprve před chvílí“. Věříme, že toto řešení bude mít pozitivní vliv a místa s časovým omezením tak splní svůj primární účel.