V ulicích Mladé Boleslavi instalovány první SOS City hlásky

V Mladé Boleslavi bylo instalováno prvních 10 SOS City hlásek. Další budou rozmístěny po celém území města v příštím roce. Tyto hlásky jsou využívány pro prevenci kriminality a zvýšení bezpečnosti občanů města, slouží veřejnosti jako pomoc při řešení mimořádných situací.

Toto zařízení je osazen čtyřmi kamerami, které zabírají okolí v úhlu 360 stupňů. Jsou vybaveny nouzovým tlačítkem, po jehož stisknutí se lze spojit s operačním střediskem městské policie. Po zmáčknutí tlačítka se spustí i kamerový systém, přes který dispečer volajícího a jeho nejbližší okolí uvidí. Po zjištění konkrétního problému či krizového stavu může městská policie odemknout hlásku, v jejíchž útrobách jsou k dispozici dvě lékárničky, jeden automatický defibrilátor a dva hasicí přístroje.