Vyvinuli jsme stanici pro monitoring kvality ovzduší

Města se v dnešní době mohou setkávat se zhoršenou kvalitou ovzduší. Bez analýzy však nemohou podniknout potřebné kroky. Naše vývojové oddělení proto uvádí na trh stanici pro monitoring kvality ovzduší, která dokáže poskytnout data o teplotě, vlhkosti, tlaku, hluku, síle větru a jeho směru, ale také o obsahu prachových částic v ovzduší. Pomocí těchto ukazatelů a senzoru kvality ovzduší lze získat údaje o kvalitě místního prostředí. Data jsou poskytována okamžitě, ale také zpětně ve formě přehledných grafů.